افراد زیادی هستند که توانایی بسیار بالایی دارند ولی نمی توانند با علم خود ثروتمند شود. در دوره موتور کسب و کار آنلاین ما به شما یاد می دهیم که چگونه دانش و تخصص خودتان را به درآمد عالی تبدیل کنید و زندگی مالی و رفاهی خودتان را دگرگون کنید.

مخاطبان ‌دوره موتور کسب و کار آنلاین :

 1. افرادی که صاحب بیزنس هستند ولی می خواهند کسب و کارشان را آنلاین کنند
 2. تمامی  افرادی که می‌خواهند برندی قدرتمند بسازند و با جایگاه اجتماعی عالی کسب درآمد کنند.
 3. افراد متخصصین زیادی در کشور هستند که در کار خود حرفه‌ای هستند ولی نمی‌توانند درآمدهای بالا داشته باشند.
 4. معمولاً این افراد کارمند شرکت‌ها هستند و یا با حقوق بسیار کم‌کار می‌کنند.
 5. اگر به دنبال اثر گذاری در دیگران هستید و می‌خواهید شغلی آزاد و با درآمد بالا داشته باشید دوره موتور کسب و کار آنلاین دقیقاً برای شما طراحی‌شده.

 

بخشی از سرفصل‌های دوره موتور کسب و کار آنلاین

 

[ucaddon_uc_simple_bullets uc_items_data=”JTVCJTdCJTIyYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIyTWFya2V0aW5nJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2QwMzEzYyUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ4JUFBJUQ4JUE4JUQ5JTg0JURCJThDJUQ4JUJBJTIwJUQ5JTg2JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIzJURCJThDJTIwJUQ5JUJFJURCJThDJUQ4JUI0JUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ4JUFBJUQ5JTg3JTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM0MTQyNDclMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThDJURBJUFGJURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFBJUQ5JTg2JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg2JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIzJURCJThDJUQ4JUFGJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFFJUQ4JUE3JUQ4JUI3JUQ4JUE4JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg2JUQ4JThDJTIwJUQ4JUEyJUQ4JUIxJUQ4JUIyJUQ5JTg4JURCJThDJTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg3JURCJThDJUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFEJUQ4JUI1JUQ5JTg4JUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JURCJThDJTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg4JUQ5JTg0JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ4JUI1JUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg1JURBJUE5JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFFJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUFGJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ4JUFGLiU1Q24lMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDAwMDAwJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIybGVhZiUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMzMWQwNzglMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NSVEQiU4QyVEOSU4NCUyMCVEOSU4NSVEOCVBNyVEOCVCMSVEQSVBOSVEOCVBQSVEQiU4QyVEOSU4NiVEQSVBRiUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNDE0MjQ3JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMCVEOCVBQyVEOCVBRiVEQiU4QyVEOCVBRiVEOCVBQSVEOCVCMSVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVCNCVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVBOCVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NSVEQiU4QyVEOSU4NCUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVCNCVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVBRiUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEOCVBRiVEOSU4NyVEQiU4QyVEOSU4NS4lMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODUlREIlOEMlRDklODQlMjAlRDklODUlRDglQTclRDglQjElREElQTklRDglQUElREIlOEMlRDklODYlREElQUYlMjAlRDklODclRDklODElRDglQUElREElQUYlREIlOEMlMjAlREIlOEMlREElQTklREIlOEMlMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQjElRDglQTclRDglQjIlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDklODUlRDklODglRDklODElRDklODIlREIlOEMlRDglQUElMjAlRDglQjQlRDklODUlRDglQTclMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUEuJTVDbiUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwMDAwMDAlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJiZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJsZWFmJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzMxZDA3OCUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUE4JURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUIxJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUFDJUQ4JUFBJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ4JUI5JURCJThDJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM0MTQyNDclMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJUQ4JUFBJUQ5JTg1JUQ4JUIxJURBJUE5JUQ4JUIyJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JURCJThDJUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ5JTgxJUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JUE3JURBJUFGJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ4JThDJTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg0JURBJUFGJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg1JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg0JURCJThDJUQ5JTg2JURBJUE5JUQ4JUFGJURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg3JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg4JUQ4JUFGLiUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVCMSVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NiVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOCVBQyVEOCVBQSVEOSU4NSVEOCVBNyVEOCVCOSVEQiU4QyUyMCVEOCVBRSVEQiU4QyVEOSU4NCVEQiU4QyUyMCVEOCVCMyVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVCOSVFMiU4MCU4QyVEOCVBQSVEOCVCMSUyMCVEOSU4NSVEOCVCOSVEOCVCMSVEOSU4OCVEOSU4MSUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEOCVCNCVEOSU4OCVEQiU4QyVEOCVBRi4lNUNuJTIyJTJDJTIyY29udGVudF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzAwMDAwMCUyMiU3RCUyQyU3QiUyMmJnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmxlYWYlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMzFkMDc4JTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDglQTglRDglQjElRDklODYlRDglQTclRDklODUlRDklODclRTIlODAlOEMlRDglQjElREIlOEMlRDglQjIlREIlOEMlMjAlRDklODglMjAlRDglQjclRDglQjElRDglQTclRDglQUQlREIlOEMlMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElRDglQjElRDglQTclRDglQUElREElOTglREIlOEMlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxNDI0NyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlRDglQjElRDklODglRDglQjQlMjAlRDglQjMlRDglQTclRDglQUUlRDglQUElRDklODYlMjAlRDglQTglRDglQjElRDklODYlRDglQTclRDklODUlRDklODclRTIlODAlOEMlRDglQTclREIlOEMlMjAlRDklODUlRDklODYlRDglQjMlRDglQUMlRDklODUlMjAlRDglQjElRDglQTclMjAlREIlOEMlRDglQTclRDglQUYlMjAlRDglQUUlRDklODglRDglQTclRDklODclREIlOEMlRDglQUYlMjAlREElQUYlRDglQjElRDklODElRDglQUElMjAlRDglQUElRDglQTclMjAlRDglQjclRDglQTglRDklODIlMjAlRDglQTIlRDklODYlMjAlRDklQkUlREIlOEMlRDglQjQlMjAlRDglQTglRDglQjElRDklODglREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDklODglMjAlRDglQUElRDklODUlRDglQTclRDklODUlMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElRDklODclRDglQTclREIlOEMlRDglQUElRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQUQlRDglQjMlRDglQTclRDglQTglMjAlRDglQjQlRDglQUYlRDklODclMjAlRDklODglMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQjElRDklODglREIlOEMlMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElRDglQjElRDglQTclRDglQUElREElOTglREIlOEMlMjAlRDglQTglRDglQTclRDglQjQlRDglQUYuJTVDbiUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwMDAwMDAlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJiZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJsZWFmJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzMxZDA3OCUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUI0JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFDJUQ5JTg1JUQ4JUI5JUUyJTgwJThDJUQ4JUEyJUQ5JTg4JUQ4JUIxJURCJThDJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ5JTg0JURCJThDJUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFEJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM0MTQyNDclMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUFFJUQ4JUI0JTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ5JTg0JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFDJUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUI0JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFDJUQ5JTg1JUQ4JUI5JUUyJTgwJThDJUQ4JUEyJUQ5JTg4JUQ4JUIxJURCJThDJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUFFJUQ4JUFBJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFEJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JURCJThDJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg3JURCJThDJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ4JUI1JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThDJUQ4JUI0JUQ5JTg4JUQ4JUFGLiU1Q24lMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDAwMDAwJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIybGVhZiUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMzMWQwNzglMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOCVBMiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCMiVEOCVCNCUyMCVEOSU4NiVEOCVCMSVEOSU4NSVFMiU4MCU4QyVEOCVBNyVEOSU4MSVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBQSVEOSU4OCVEOSU4NCVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOSU4NSVEOCVBRCVEOCVBQSVEOSU4OCVEOCVBNyUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNDE0MjQ3JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiVEOSVCRSVEQiU4QyVEOCVBRiVEOCVBNyUyMCVEQSVBOSVEOCVCMSVEOCVBRiVEOSU4NiUyMCVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOSU4NiVEOCVCMSVEOSU4NSVFMiU4MCU4QyVEOCVBNyVEOSU4MSVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBOCUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVCMyVEOCVCOSVEQiU4QyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBRSVEOCVCNyVEOCVBNyVEOCU4QyUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOCVBOCVEOCVCMyVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOCVCMyVEOCVBRSVEOCVBQSVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQS4lMjAlRDglQUElRDklODUlRDglQTclRDklODUlMjAlRDglQTclRDglQTglRDglQjIlRDglQTclRDglQjElRDklODclRDglQTclMjAlRDklODglMjAlRDklODYlRDglQjElRDklODUlRTIlODAlOEMlRDglQTclRDklODElRDglQjIlRDglQTclRDglQjElRDklODclRDglQTclMjAlRDklODglMjAlRDglQjElRDklODglRDglQjQlMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElMjAlRDglQTglRDglQTclMjAlRDglQTIlRDklODYlRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclMjAlRDglQjElRDglQTclMjAlRDglQTIlRDklODUlRDklODglRDglQjElRDglQjQlMjAlRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlRDglQUYlRDklODclREIlOEMlRDklODUuJTVDbiUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwMDAwMDAlMjIlN0QlNUQ=”]
[ucaddon_uc_simple_bullets uc_items_data=”JTVCJTdCJTIyYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIybGVhZiUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMzMWQwNzglMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSVCRSVEQiU4QyVEOCVCNCUyMCVEOCVBRiVEOSU4OCVEOCVCMSVEOSU4NyUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNDE0MjQ3JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOSU4MSVEOCVCNSVEOSU4NCUyMCVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVBRiUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NyVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEQSVBRiVEOCVCMSVEOSU4MSVEOCVBQSUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEQSU4NiVEQSVBRiVEOSU4OCVEOSU4NiVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOSU4NyVEOCVBRiVEOSU4MSUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBRiVEOCVBQSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVBQSVEOCVBRSVEOCVBNyVEOCVBOCUyMCVEQSVBOSVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBQSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVCMSVEOCVCMyVEQiU4QyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwMDAwMDAlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJiZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMmljb24lMjIlM0ElMjJsZWFmJTIyJTJDJTIyaWNvbl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzMxZDA3OCUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ4JUI3JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFEJURCJThDJTIwJUQ5JTg4JUQ4JUE4JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFBJTIyJTJDJTIydGl0bGVfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM0MTQyNDclMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTgxJUQ4JUI1JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUI3JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFEJURCJThDJTIwJUQ5JTg4JUQ4JUE4JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg3JURCJThDJUQ4JUFGJTIwJURBJUFGJUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ4JUFBJTIwJTIwJURBJTg2JURBJUFGJUQ5JTg4JUQ5JTg2JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg4JUQ4JUE4JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JUJFJUQ4JUIxJUQ4JUIzJTIwJUQ4JUI3JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFEJURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUFGJTIwJTIyJTJDJTIyY29udGVudF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzAwMDAwMCUyMiU3RCUyQyU3QiUyMmJnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmxlYWYlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMzFkMDc4JTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDglQUElRDklODglRDklODQlREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDklODUlRDglQUQlRDglQUElRDklODglRDglQTclMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxNDI0NyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlRDklODIlRDklODQlRDklODUlMjAlRDglQjQlRDklODUlRDglQTclMjAlRDglQjMlRDglQjElRDklODYlRDklODglRDglQjQlRDglQUElMjAlRDglQjQlRDklODUlRDglQTclMjAlRDglQjElRDklODglMjAlRDglQUElRDglQjklREIlOEMlREIlOEMlRDklODYlMjAlRDklODUlREIlOEMlMjAlREElQTklRDklODYlRDglQUYlMjAuJTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg3JURCJThDJUQ4JUFGJTIwJURBJUFGJUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ4JUFBJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJURBJTg2JURBJUFGJUQ5JTg4JUQ5JTg2JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ4JUIzJUQ4JUE4JTIwJUQ5JTg4JTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFEJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ5JTg0JURCJThDJUQ4JUFGJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUFGJTIyJTJDJTIyY29udGVudF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzAwMDAwMCUyMiU3RCUyQyU3QiUyMmJnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmxlYWYlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMzFkMDc4JTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDglQjMlRDglQTYlRDklODglMjAlRDglQUQlRDglQjElRDklODElRDklODclMjAlRDglQTclREIlOEMlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzAwMDAwMCUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlREIlOEMlRDglQTclRDglQUYlMjAlRDglQUUlRDklODglRDglQTclRDklODclREIlOEMlRDglQUYlMjAlREElQUYlRDglQjElRDklODElRDglQUElMjAlREElQTklRDklODclMjAlREElODYlREElQUYlRDklODglRDklODYlRDklODclMjAlRDglQTglRDglQTclREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDglQTglRDglQjElRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQjElRDglQjQlRDglQUYlMjAlRDklODglRDglQTglMjAlRDglQjMlRDglQTclREIlOEMlRDglQUElRDglQUElRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQUElRDklODQlRDglQTclRDglQjQlMjAlREElQTklRDklODYlREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDklODglMjAlRDklODUlRDklODYlMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQjQlRDklODUlRDglQTclMjAlRDglQjMlRDglQTYlRDklODglMjAlRDglQjElRDglQTclMjAlREElQTklRDglQTclRDklODUlRDklODQlMjAlREIlOEMlRDglQTclRDglQUYlMjAlRDglQUUlRDklODglRDglQTclRDklODclRDklODUlMjAlRDglQUYlRDglQTclRDglQUYlMjAlMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMDAwMDAwJTIyJTdEJTJDJTdCJTIyYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJpY29uJTIyJTNBJTIybGVhZiUyMiUyQyUyMmljb25fY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMzMWQwNzglMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEQSVBRiVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4MSVEQiU4QyVEQSVBOSUyMCVEOCVBRCVEOCVCMSVEOSU4MSVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMiUyQyUyMnRpdGxlX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNDE0MjQ3JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOSU4NSVEOCVBOCVEOCVBRCVEOCVBQiUyMCVEQSVBRiVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4MSVEQiU4QyVEQSVBOSVEOCU4QyUyMCVEOSU4NiVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVBQSVEQiU4QyUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBMiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCMiVEOCVCNCUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NyVEQiU4QyVEOSU4NSUyMCVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVBRiUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCOSVEOCVBQiUyMCVEOCVBNyVEOSU4MSVEOCVCMiVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVCNCUyMCVEOSU4MSVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVCNCUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVBQyVEOCVBNyVEOCVBRiUyMCVEOCVBNyVEOCVCOSVEOCVBQSVEOSU4NSVEOCVBNyVEOCVBRiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOSU4NSVEOCVBRSVEOCVBNyVEOCVCNyVEOCVBOCUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEOCVCNCVEOSU4OCVEOCVBRi4lMjAlRDklODclRDglQUYlRDklODElMjAlREElQUYlRDglQjElRDglQTclRDklODElREIlOEMlREElQTklMjAlRDklODElRDklODIlRDglQjclMjAlRDglQjIlREIlOEMlRDglQTglRDglQTclRDglQjMlRDglQTclRDglQjIlREIlOEMlMjAlRDklODYlREIlOEMlRDglQjMlRDglQUElMjElNUNuJTIyJTJDJTIyY29udGVudF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzAwMDAwMCUyMiU3RCUyQyU3QiUyMmJnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIyaWNvbiUyMiUzQSUyMmxlYWYlMjIlMkMlMjJpY29uX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzMzFkMDc4JTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDglQTglRDglQTclRDglQjIlRDglQTclRDglQjElREIlOEMlRDglQTclRDglQTglREIlOEMlMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlRDglQUElRDglQjElRDklODYlRDglQUElREIlOEMlMjIlMkMlMjJ0aXRsZV9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzQxNDI0NyUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlMjAlRDglQTglRDglQTclRDglQjIlRDglQTclRDglQjElREIlOEMlRDglQTclRDglQTglREIlOEMlMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlRDglQUElRDglQjElRDklODYlRDglQUElREIlOEMlMjAlREIlOEMlREElQTklREIlOEMlMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQTclRDglQjElRDglQjIlRDglQTclRDklODYlRTIlODAlOEMlRDglQUElRDglQjElREIlOEMlRDklODYlMjAlRDklODglMjAlRDglQjMlRDglQjElREIlOEMlRDglQjklRTIlODAlOEMlRDglQUElRDglQjElREIlOEMlRDklODYlMjAlRDglQjElRDglQTclRDklODclRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDklODglRDglQjElRDklODglRDglQUYlMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQTglRDglQTclRDglQjIlRDglQTclRDglQjElMjAlRDglQTIlRDklODUlRDklODglRDglQjIlRDglQjQlMjAlRDklODglMjAlRDklODElRDglQjElRDklODglRDglQjQlMjAlRDklODUlRDglQUQlRDglQjUlRDklODglRDklODQlRDglQTclRDglQUElMjAlRDklODglMjAlRDglQUUlRDglQUYlRDklODUlRDglQTclRDglQUElMjAlRDglQjQlRDklODUlRDglQTclMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUEuJTVDbiUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMwMDAwMDAlMjIlN0QlNUQ=”]

 

ولی صبر کنید، هنوز تمام نشده است. این موارد فقط بخشی از مطالب دوره بود!

 • مطالب بسیار بیشتری در انتظار شما هستند!
 • ساخت محصولات آموزشی در رده جهانی
 • امکانات و تجهیزات لازم برای راه‌اندازی محصولات آموزشی
 • چگونه کارها و پروژه‌های بزرگ را به پایان برسانیم
 • تحلیل حرفه‌ای اینستاگرام و استفاده از آن برای بازاریابی
 • ساخت تریبون برای فروش محصولات
 • روش‌های بازاریابی خدمات آموزشی و مشاوره‌ای
 • مدل کسب درآمد متخصصان و مشاوران
 • ساخت سیستم اشتراک ماهانه و عضویت
 • استفاده از رسانه‌هایی مانند مجلات معروف برای رشد سریع‌تر
 • جایگاه‌سازی برای فروش محصولات با قیمت بالاتر
 • طراحی و ساخت سیستم‌های بازاریابی و فروش
 • ساخت سیستمی برای فروش‌های مدوام به مشتریان
 • و ده‌ها مطلب دیگر

 

دوره ما بسیار بسیار فراتر از آموزش ساختن یک سایت است!!!

 

 

بهینه سازی سایتبهبود رتبه سایت در گوگل

به شما آموزش می‌دهیم چگونه با سئوی سایت خود در گوگل جزو نتایج اول جستجو شوید. با این کار هر روز بازدیدکنندگان جدیدی به سایت شما می‌آیند!


افزایش ترافیک سایتافزایش ترافیک سایت

به شما تمام روش‌های افزایش ترافیک سایت را آموزش می‌دهیم. برخی از این روش‌ها رایگان و برخی دیگر پولی هستند.


مدیریت حرفه ای وب سایتمدیریت حرفه‌ای سایت

شما در پایان این دوره به یک وب‌مستر حرفه‌ای تبدیل می‌شوید. تمام نکات مهم برای مدیریت سایت به شما آموزش داده می‌شود!


تبلیغ نوسی حرفه ایتبلیغ‌نویسی حرفه‌ای در وب

به شما یاد می‌دهیم چگونه متن‌های تبلیغاتی حرفه‌ای بنویسید تا بازدیدکنندگان سایت ترغیب شوند از شما خرید کنند!


ساخت سایت با وردپرسساخت یک سایت با وردپرس

یاد می‌گیرید چگونه فقط در چند دقیقه یک سایت را راه‌اندازی کنید. این کار هیچ نیازی به داشتن دانش فنی بالا و برنامه‌نویسی ندارد!


طراحی سایت زیباتبدیل سایت به سایتی بسیار زیبا

انتخاب قالب سایت بسیار اهمیت دارد! زیبایی، سرعت و حتی کارایی سایت به قالب بستگی دارد. ۵ معیار برای انتخاب قالب مناسب ارائه می‌دهیم.


راه اندازی فروشگاه اینترنتیراه‌اندازی فروشگاه سایت

به سایت یک فروشگاه بسیار مجهز لضافه می‌کنید. این فروشگاه امکان افزودن بی‌نهایت محصول را دارد. فروشگاه شما امکان پرداخت آنلاین هم دارد!


سیستم ایمیل مارکتینگنصب سیستم ایمیل مارکتینگ

ایمیل بازدیدکنندگان را به صورت خودکار دریافت کنید و در فاصله‌های زمانی مشخص ایمیل‌های خودکار بفرستید! برای خریداران هم ایمیل ارسال خواهد شد.


سؤالاتی که ممکن است بخواهید از ما بپرسید !

اولین نکته آن است که افراد حقیقی هم می‌توانند سایتی داشته باشند که درآمد کسب می‌کند و در هیچ مرحله‌ای نیازی به اساسنامه شرکت یا مجوز فعالیت فروشگاه نیست.

نکته دیگر آن است که شما باید در سایت محصول یا خدمتی ارائه دهید. پس حتما به محصولات یا خدماتی نیاز دارید تا در سایت بفروشید و درآمد کسب کنید. البته لزومی ندارد محصولات را خودتان تولید کرده باشید. یکی از موفق‌ترین سایت‌های ایران دیجی‌کالا دقیقا با این روش درآمد کسب می‌کند، یعنی فروش محصولات دیگران در سایت.

اگر متخصص در هر زمینه‌ای متخصص هستید پیشنهاد ما آن است که با تولید و فروش اطلاعات درآمد کسب‌ کنید. این کار یکی از شیرین‌ترین و پرسودترین کسب‌و‌کارهای دنیا است.

بله! این آموزش با دید کسب‌ و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی طراحی شده است. مطمئن باشید نکات زیادی وجود دارد که در سایت کنونی خود رعایت نکرده‌اید و با رعایت آن‌ها فروش بیشتر می‌شود.

 • سایت می‌تواند شامل بخش مقالات، محصولات، صفحاتی مثل تماس با، درباره ما و … باشد.
 • خودتان می‌توانید منوها را درست کنید با ترتیب و گزینه‌های دلخواه.
 • می‌توانید در بالای سایت هدر و لوی اختصاصی خودتان را بگذارید.
 • امکان پرداخت آنلاین در سایت داشته باشید
 • فروش‌های ویژه بگذارید و کوپن تخفیف ارائه بدهید
 • بخش تبلیغات داشته باشید تا تبلیغات خود یا دیگران را در سایت بگذارید.
 • در نوار کناری سایت اطلاعاتی مانند پرفروشترین محصولات، جدیدترین مقالات و … را نمایش بدهید
 • به کاربران سایت یا خریداران ایمیل بفرستید.
 • با هر خرید پیامکی برای مدیر سایت و همچنین پیامک دیگری برای خریدار ارسال شود.
 • فرم‌هایی درست کنید تا کاربر اطلاعات دلخواه شما را وارد کند.
 • پس از خرید فاکتور قابل چاپ صادر شود.
 • ظاهر یا قالب سایت را هر وقت خواستید عوض کنید.
 • اگر از افزونه یا قالب انگلیسی استفاده می‌کنید خودتان آن را به فارسی ترجمه کنید.
 • صفحات فرودی بسازید تا کاربران ایمیل خود را در سایت وارد کنند.
 • ایمیل مارکتینگ حرفه‌ای انجام دهید و تعریف کنید چندین ایمیل متوالی برای مشترکان سایت ارسال شود
 • نرخ باز شدن و کلیک شدن ایمیل‌ها را ببینید.
 • ترافیک رایگان و پولی برای سایت ایجاد کنید.
 • رتبه سایت خود را در گوگل بهبود بدهید و به اولین نتایج گوگل برسید.
 • عکس‌های سایت را بهینه کنید تا کم‌حجم باشد
 • محصولات دانلودی بفروشید و مشتری به محض خرید به صفحه دانلود هدایت شود.
 • از فروش‌های خود گزارش بگیرید.
 • موجودی انبار تعریف کنید و در صورت کم شدن موجودی به شما اطلاع‌رسانی شود.
 • وقتی محصولی تمام شد به صورت خودکار امکان خرید غیرفعال شود
 • صفحه خرید را عوض کنید و اطلاعات دلخواه خودتان را از مشتری بگیرید.
 • احتمال هک شدن سایت را کاهش بدهید.
 • سرعت سایت را افزایش دهید تا بازدیدکنندگان حس بهتری داشته باشند.
 • از سایت بکاپ بگیرید تا در صورت پاک شدن یا هک شدن بلافاصله سایت را برگردانید.
 • سیستم چت آنلاین راه‌اندازی کنید تا با مشتریان در سایت چت کنید.
 • ترافیک سایت را ببینید و تحلیل کنید تا کارتان را رشد دهید
 • به سایت هر امکان دلخواه جدید را اضافه کنید.
 • و ده‌ها نکته کاربردی دیگر …

فیلم دوره رامی توانید در اپلیکیشن مشاهده کنید و همانجا هم فیلم را دانلود کنید و هر وقت که نیاز داشتید فیلم را مشاهده کنید .

فیلم های به صورت سی دی یا بسته ارسال نخواهد شد .

به محض ثبت نام در دوره (‌ اگر در تاریخ سال ۱-۱-۱۳۹۸ ثبت نام کرده باشید )‌شنبه هر هفته دوره برای شما باز خواهد شد .

اگر در دیگر تاریخ ها ثبت نام کرده اید به محض ورود به دوره درس ها برای شما باز خواهد بود و طبق برنامه ای که در دوره اعلام شده می بایست درس ها را مشاهده کنید .

 1. به محض ثبت نام در دوره شما به کانال اختصاصی دوره در تلگرام دسترسی خواهید داشت که برنامه های دوره به همراه اطلاع رسانی را دریافت خواهید کرد .
 2. هر گونه سوال و نکته ای بود می توانید از طریق سیستم تیکت بزنید و در کمتر از ۴۸ ساعت پاسخ خود را دریافت کنید .
 3. هر ماه می توانید از ۱ تا ۲ ساعت پشتیبانی تلفنی بهره مند شوید .
 4. در تلگرام در ایدی اختصاصی می توانید سوالات خود را بپرسید .

همین الان شما اگر بخواهید برای خودتان سایت طراحی کنید می بایست حداقل یک میلیون تومان هزینه کنید که ممکن است طراح وب سایت پروژه شما را به موقع تحویل ندهد یا پشتیبانی خوبی نداشته باشد و یا ممکن است شما بخواهید کمپینی راه اندازی کنید و نتوانید به طراح وب سایت خود دسترسی داشته باشید . اما در همین دوره یاد می گیرد خودتان سایت طراحی کنید , ‌تولید محتوا کنید , SEO ‌کنید و تمامی کارها را می توانید خودتان انجام دهید

اگر به هر دلیلی نمی‌خواهید در این دوره شرکت کنید انتخاب با شماست ولی یک فرصت بی‌نظیر را برای کسب درآمد از دست می‌دهید و همچنین این دوره باعث استقلال مالی شما می‌شود و می‌توانید در پایان دوره با یک پروژه هزینه خود دوره را درآورید. معمولاً حداقل یک پروژه سئو از ۲ میلیون تومان شروع می‌شود. یعنی در همان مرحله اول پس از دوره می‌توانید با اولین پروژه هزینه دوره را درآورید.

در این دوره وقت شمارا با مطالب تئوری تلف نمی‌کنیم، تمامی آموزش‌ها دارای یک دستورالعمل عملی هستند. که برای شما طراحی کرده‌ایم یعنی دقیقاً شما می‌دانید که در کجای مسیر هستید و چه‌کار باید انجام دهید.

اگر متخصص نباشید کمی ورود به کسب درآمد دیرتر می‌شود، ما یک تخصص خوب بر اساس علاقه شما انتخاب و پیشنهاد می‌کنیم. و سپس مسیر حرفه‌ای شدن در آن تخصص را به شما نشان می‌دهیم و در کنار شما هستیم.

فرقی نمی‌کند که دانشجو باشید یا فارق التحصیل چون مطالب که در این دوره آموزش داده می‌شود در هیچ دانشگاهی آموزش داده نمی‌شود بنابراین یادگیری را از همین امروز آغاز کنید، و کسب درآمد خودتان را شروع کنید.

تمام محتوای دوره در اپلیکیشن هایبرد خواهد بود و شما می بایست اپلیکیشن رو نصب کنید تا به دوره دسترسی داشته باشید.

شما هر جای کره زمین که به اینترنت دسترسی داشته باشید می‌توانید در این دوره شرکت کنید.

توجه داشته باشید که این‌یک دوره آنلاین زنده است و آخر هر هفته جلسات پرسش و پاسخ و مطالب تکمیلی دوره راداریم.

مهارت‌های لازم برای شرکت در دوره متخصصین:

 • متخصص بودن و یا علاقه‌مند بودن به حوزه‌ای تخصصی
 • تلاش زیاد
 • توانایی نوشتن، گفتگو
 • مطالعه

پس از شرکت در این دوره دقیقاً چه اتفاقی می‌افتد:

 1. شما یک سایت کامل و حرفه‌ای درزمینهٔ تخصصی خودتان راه‌اندازی کرده‌اید.
 2. سایتتان را به صفحه اول گوگل آورده و فروشتان را افزایش میدهد
 3. اگر تخصصی ندارید در همان طول دوره حداقل یکی از تخصصی های طراحی سایت بدون دانش برنامه نویسی ، سئو ، تولید محتوا ، ویدیو مارکتینگ را یاد گرفته اید و می توانید به درآمدهای حداقل ماهی 5 میلیون تومان برسید
 4. حداقل ۵۰ مقاله درزمینهٔ تخصصی خودتان نوشته‌اید.
 5. محصولات آموزشی تخصصی در حوزه کاریتان تولید کرده‌اید.
 6. می‌توانید مشاوره درزمینهٔ کاریتان به دیگران بدهید.
 7. و از همه مهم‌تر پروژه‌های حرفه‌ای درزمینهٔ تخصصی خودتان بگیرید و کسب درآمد کنید.

آموزش‌های این دوره به چه صورت است؟

 • این دوره درمجموع 6 ماه و ۱6 جلسه است.
 • در اول هر هفته آموزش‌های همان هفته در اپلیکیشن قرار می‌گیرند و شما شروع به مشاهده آن‌ها و انجام تمرینات می‌کنید.
 • در هر هفته اگر نیاز به آموزش یک نرم‌افزار باشد لینک خود نرم‌افزار به همراه آموزش کامل و جامع آن نرم‌افزار قرار می‌گیرد که می‌توانید به‌ آسانی با آن کارکنید.
 • در پایان هر ماه جلسه پرسش و پاسخ آنلاین داریم. شما می‌توانید سؤالات خودتان را در آن جلسه بپرسید.
 • هر ماه حداقل 3 لایو اختصاصی داریم که به مسائل جدید و مشکلات مخاطبین پرداخته خواهد شد
 • در این دوره آموزش‌های حرفه‌ای را یاد می‌گیرید که نظیر آن‌ها را نمی‌توانید در سایت‌های اینترنتی پیدا کنید.
 • این آموزش‌ها نظیر تولید ویدئوهای حرفه‌ای با امکانات بسیار کم است.
 • شما می‌توانید ویدئوهایی مانند ویدیوهای اینستاگرام  را تولید کنید.
 • شما تمامی ریزه‌کاری‌های این کار را یاد می‌گیرید.

چرا رضا اعتمادی نیا مدرس مناسبی برای این دوره است:

 

برخی از دوستان رازهای اصلی کاری خودشان را نمی‌گویند و به همین دلیل است که افراد موفق نمی‌شوند.

 

رضا اعتمادی نیا کیست؟

 • طراح دوره موتور کسب و کار آنلاین
 • نویسنده کتاب دریچه ای به سوی کسب و کار اینترنتی
 • کارشناس بازاریابی اینترنتی در بانک مهر اقتصاد
 • برگزارکننده دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های آموزشی درزمینهٔ بازاریابی اینترنتی
 • نویسنده ۳ کتاب الکترونیکی درزمینهٔ بهینه‌سازی و بازاریابی اینترنتی.
 • مشاور و بهینه‌ساز بیش از 200 وب‌سایت فروشگاهی، شرکتی و خبری
 • طراح وب سایت بیش از ۱۰۰۰ مجموعه حقوقی و حقیقی در ایران
 • و …

ثبت نام قطعی در دوره موتور کسب و کار آنلاین

روش های پشتیبانی :

ایدی تلگرام :‌ https://t.me/Reza990_offical

دایرکت اینستاگرام : Rezaetemadinia

تلفن تماس :09909263499

ایمیل:‌ info@hibord.com