• این چالش فقط برای رشد تو ساخته شده و من مطمئنم تو این مرحله رو به زودی رد می کنی …

 

برای اعتماد سازی
برای فروش
رفتن به اکسپلور
کامنت بیشتر
اعتمادسازی و فروش
رفتن به اکسپلور
گردونه رو بچرخون تا بهت بگه چیکار کنی

حتما فیلد های زیر رو پر کنید !

نکته مهم :

  • اگر عنوان اول رو نسازی نمی تونی وارد مرحله بعد بشی !
  • فقط یک بار می تونی انجامش بدی .

 

  • اگه مشکلی داشتی توی دایرکت بپرس

    بعد از اینکه دستورالعمل خودت رو گرفتی باید بری تا 24 ساعت آینده انجامش بدی … و فردا ظهر دوباره پیامک زده میشه تا بتونی تو مرحله بعد شرکت کنی  …