دوره رایگانی که برای یادگیری سریع و آسان

تبلیغات پرسود که همیشه آرزویش را داشتی!

اگر تو هم مانند هزاران کسب و کار دیگر دوست داری در اینستاگرام دیده شوی و

تبلیغات پربازده داشته باشی و مشتریان جدید پیدا کنی این دوره رایگان دقیقا برای توست.

اسراری که در این دوره رایگان یاد میگیری شامل سه مرحله جامع قبل تبلیغ، حین تبلیغ و بعد تبلیغ است.

برای اینکه بتوانی پربازده ترین تبلیغات اینستاگرامی را انجام دهی!

من با تجربه ساخت بیش از ۱۰۰ تبلیغ اینستاگرامی و نظارت بر پخش آنها در ۱۱ جلسه و ۲۱۰ دقیقه آموزشی به تو کمک خواهم کرد بتوانی از به هدر رفتن بودجه ات در تبلیغات اینستاگرامی جلوگیری کنی و بیشترین بازخورد رو از سرمایه گذاریت در تبلیغات بگیری.

بعد مدتها تصمیم گرفتم دوره رایگانی بسازم که در آن رازهای پنهان تبلیغات اینستاگرامی که بر اثر تجربه بدست آورده ام که ارزش آن ۹۰۰ هزار تومان است به عنوان مسئولیت اجتماعی بصورت کاملا رایگان به مخاطبانم تقدیم کنم.

یا باید از تبلیغات اینستاگرامیت بازدهی بگیری و یا هم کلا در اینستاگرام تبلیغ نکنی!